Colosseum
cégbemutatás
corporate profile
partnereink
co-operating partners
szolgáltatásaink
services
ágazati szakértelem
practiced areas
referenciáink
references
munkatársaink
experts
kapcsolat
contact us
cégbemutatás

A Colosseum Budapest Kft 2000-ben alakult. Célunk, hogy olyan kimagasló színvonalú, személyre szabott államigazgatási és vállalati stratégiai tanácsadó szolgáltatásokat kínáljunk, amelyek a piacvezetõ nagy nemzetközi menedzsment-tanácsadó cégekkel szemben is versenyképesek lehetnek.

 

 

Legfontosabb referenciáink az elektronikus hálózati kommunikáció, az audiovizuális média és a fejlesztéspolitika területén kidolgozott nemzeti stratégiákhoz köthetõk.

 

 

Kormányzati, vállalati, önkormányzati megrendelõink igényeinek gyors, pontos, kreatív és rugalmas kielégítésének garanciáját saját tanácsadóink tapasztalata, felkészültsége valamint kiterjedt partner kapcsolataink adják: a leggyakrabban együttmûködõ partnercégek között különbözõ méretû tanácsadó cégek, kutatóintézetek, ügyvédi irodák, közvélemény kutatók egyaránt megtalálhatók.

corporate profile

Colosseum Ltd, founded in 2000, is devoted to offer high quality, tailor made consulting services which can even compete multinational market leaders in management advisory business.

 

 

Our main activity comprises public sector and corporate strategic consulting. Our main references are national strategies from the field of electronic network communication services, audiovisual media and development policy.

 

 

We can mobilise a highly qualified and experienced workforce, and a well developed network of co-operating partners in order to meet the needs of government institutions, municipalities and business players on time and in a creative and flexible way.

partnereink
co-operating partners
ágazati szakértelem
 • elektronikus hálózati kommunikáció
 • média- és szórakoztatóipar
 • uniós és hazai gazdaságfejlesztési programok
 • informatika
 • agrárágazat
 • kiskereskedelem
 • pénzintézeti szektor
practiced areas
 • electronic communication services
 • audiovisual media
 • national and European economic development
 • informatics
 • agriculture and food industry
 • trade
 • financial services
szolgáltatásaink
 • állami és vállalati stratégiák kidolgozása és implementálása
 • kutatási és tanácsadói projektek módszertani támogatása, minõségbiztosítása
 • szabályozási hatásvizsgálatok
 • fejlesztéspolitikai programok tervezése és értékelése
 • ágazati elemzések
 • piackutatás
 • vállalatfinanszírozási tanácsadás
services
 • public and corporate strategic consulting
 • project management in research and consulting
 • strategic communication
 • regulatory impact assessment
 • design and evaluation of public policy programmes
 • sectoral studies
 • market research
 • corporate finance consulting
referenciák

Személyre szabott államigazgatási és vállalati megbízásaink mellett cégünk tevékenységét leginkább a nemzeti stratégiai projektekben betöltött szerepe jellemzi:

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Néhány kiemelt megrendelõnk:

references

Beside the personal, tailor made public and corporate strategy consulting, the participation in national strategy development projects is our main focus:

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Some of our main clients:

munkatársaink

Dr. Ludányi Arnold, tulajdonos partner

 • Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Külgazdasági Szak, 1992
 • London Business School Ph.D kurzusa, 1995-1996
 • Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Gazdálkodási Kar Ph.D fokozat, 2002

Szakterületek:

 • stratégiai tanácsadás
 • kutatási és tanácsadói projektek módszertani támogatása
 • ágazati elemzések, stratégiák (hírközlés, média, K+F)
 • szabályozási hatásvizsgálatok
 • fejlesztéspolitikai programok tervezése és értékelése

Mohácsi Kálmán, tulajdonos-partner

 • Budapesti Közgazdasági Egyetem, Pénzügy Szak, 1981

Szakterületek:

 • agrárgazdasági, élelmiszeripari, kiskereskedelmi ágazati elemzések
 • európai uniós innovációs és K+F programok tervezése és értékelése
 • európai uniós pályázatok készítése
 • terület és vidékfejlesztési stratégiák kidolgozása
 • KKV támogatási konstrukciók kidolgozása
 • tudományos kutatásmenedzsment, kiadványszerkesztés

Csendes Györgyi, vezetõ tanácsadó

 • Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Külgazdasági Szak, 1992
 • Mérlegképes könyvelõi oklevél, 1992
 • Université Louis Pasteur, Strasbourg, DESS diploma, 1992

Szakterület:

 • pénzügyi elemzések, modellvizsgálatok
 • vállalatfinanszírozási tanácsadás
 • pénzintézeti termékfejlesztés
 • pénzügyi szolgáltatások piackutatása
 • fejlesztéspolitikai programok tervezése és értékelése
 • KKV támogatási konstrukciók fejlesztése
experts

Dr. LUDÁNYI Arnold, partner

 • Budapest University of Economic Sciences, 1992
 • London Business School PhD studies, 1995-1996
 • Budapest University of Economic Sciences, PhD in business administration, 2002

Competences:

 • public and business strategy
 • project management in research and consulting
 • regulatory impact assessment
 • design and evaluation of public policy programmes
 • sectoral studies (ECNS, media, R&D)

MOHÁCSI Kálmán, partner

 • Budapest University of Economic Sciences, 1981

Competences:

 • design and evaluation of public policy programmes
 • sectoral studies (agriculture, food industry and trade)
 • SME development
 • regional development
 • science management

CSENDES Györgyi, senior consultant

 • Budapest University of Economic Sciences, 1992
 • Registered accountant, 1992
 • Université Louis Pasteur, Strasbourg, DESS degree, 1992

Competences:

 • corporate finance and modelling
 • financial product development
 • SME development
 • design and evaluation of public policy programmes

KARSAI Tamás, senior consultant

 • Budapest University of Economic Sciences, 1992
 • London Business School, Masters in Finance, 1998

Competences:

 • corporate finance and modelling
 • investment and M&A
 • SME development
 • design and evaluation of public policy programmes
kapcsolat

Colosseum Budapest Kft.

 • Cím: 1221 Bp Honfoglalás u. 74.
 • E-mail: info@colosseumbp.hu
 • Tel/Fax: +36 1 2277652
 • Mobil: + 36 20 9889123
 • Mobil: + 36 70 2113880
contact us

Colosseum Budapest Ltd.

 • Address: 1221 Budapest Honfoglalás u. 74.
 • E-mail: info@colosseumbp.hu
 • Tel/Fax: +36 1 2277652
 • Mobil: + 36 20 9889123
 • Mobil: + 36 70 2113880
referenciák - 2004
2004
TELLEX (internet munkacsoport)
Nemzeti Szélessávú Stratégia
references - 2004
2004
TELLEX (internet work group)
National Broadband Strategy
referenciák - 2005
2005
KTV szabályozás ex ante hatásvizsgálata
references - 2005
2005
Ex ante RIA of CATV regulation
referenciák - 2006
2006
GVOP közbenső értékselése
Digitális Átállás Stratégiája
Részvétel a GOP akciótervek és pályzatok kidolgozásában
references - 2006
2006
GVOP Midterm evaluation
Digital Switchover Strategy
Elaboration of the GOP Action Plans
referenciák - 2007
2007
Nemzeti Audiovizuális Média Stratégia
Digitális Írástudás Akcióterv
references - 2007
2007
National Audiovisual Media Strategy
Digital Literacy Action Plan
referenciák - 2008
2008
eGazdaság Akcióterv
Gazdaság Dinamizálása Akcióterv
NHH Fogyasztói Tudatosság Akcióterv
Szélessávú Akcióterv
references - 2008
2008
eEconomy Action
Action Plan of Economic Dynamics
Consumer Awareness Action Plan
Broadband Action Plan
referenciák - 2009
2009
GOP akciótervek stratégiai felülvizsgálata
GOP pályázat- kezelés kockázat- elemzése
Ágazati akciótervek kidolgozása (járműipar, gyógyszeripar, IKT)
references - 2009
2009
Strategic supervision of the GOP action plans
GOP implementation risk analyses
Sectoral action plans (car manufacturing, pharmaceutical industry, ICT)
referenciák - 2010
2010
Javaslat a gazdaság- fejlesztési intézmény- rendszer korszerűsítésére
IKT Stratégiai tézisek az NHH Szabályozási Stratégiához
references - 2010
2010
Proposal for the rationalisation of the economic development institutions: leading partner
ICT strategy guidance to the regulatory strategy of NCAH: leading partner